Werkwijze

In psychodynamische psychotherapie heeft u het woord en bepaalt u waar het over gaat. Er is in die zin weinig structuur of een vooropgezette richting.

Tijdens de sessie nodig ik u uit zoveel mogelijk te vertellen wat u bezighoudt en wat er op dat moment bij u naar boven komt. Bijvoorbeeld waar u tegenaan loopt in relaties, in werk of opleidingen, of in contact met vrienden of familie.

Dat kunnen herinneringen, nare of fijne ervaringen, dromen, fantasieën, gedachten of gevoelens zijn, ook ten aanzien van mij als therapeut. Of ten aanzien van onderwerpen die al in eerdere sessies zijn besproken.

In de sessies luister ik aandachtig en zonder oordeel naar wat u vertelt. Ik luister niet alleen naar de woorden die u gebruikt, maar ook naar wat er achter de woorden ligt, naar wat er niet gezegd wordt, nog niet verwoord kan worden of naar wat er in gedrag uitgedrukt wordt.  Door dit te benoemen en te bespreken, krijgt u meer zicht op uw onbewuste drijfveren, verlangens en motieven. Schijnbaar op zichzelf staande psychische problemen krijgen een plaats binnen een groter verhaal. Dat inzicht kan beweging brengen in wat eerder vastgeroest leek en kan de knoop waarin u misschien verstrikt zit, losser maken.
Ik help u bij dit proces door te luisteren en vragen te stellen. Samen zullen we proberen het beter te begrijpen.

In een Affect Fobie Therapie gaan we een actievere samenwerking aan dan in een psychodynamische therapie. U onderzoekt met mij hoe u in concrete situaties handelt, welke gevoelens, angsten en onzekerheden u daarbij ervaart en welke situaties u uit de weg gaat. Soms maken we een uitstap naar het verleden. Dat helpt om te begrijpen dat bepaalde gevoelens, zoals bijvoorbeeld boosheid of verdriet, in uw kindertijd misschien niet geaccepteerd werden en het dus noodzakelijk was om die weg te stoppen. Daarna gaan we aan de slag om die gevoelens in het heden weer toe te laten. Vaak geeft dat opluchting en meer grip op uw leven.
Ook bespreken we hoe u naar uzelf kijkt. Mogelijk schuilt er een strenge en beoordelende kant in u die ervoor zorgt dat ieder greintje zelfvertrouwen de kop in wordt gedrukt. U leert om die ondermijnende kant los te laten en met vriendelijker ogen naar uzelf te kijken. Uw zelfvertrouwen groeit en de omgang met anderen wordt makkelijker.

Spreekt dit u aan, dan kunt u zich bij mij aanmelden. Belt u ook gerust om (eerst) meer informatie te krijgen. Kijk voor contactgegevens of aanmelden bij Praktisch.