Therapie

Inzichtgevende psychotherapie

Ik bied inzichtgevende psychotherapie en werk vanuit een psychodynamisch kader. Inzichtgevende therapie is in eerste instantie niet gericht op het wegnemen van symptomen of klachten.

Deze vorm van therapie is gericht op het zicht krijgen op terugkerende patronen, die onze ontwikkeling of ons geluk in de weg staan. Bewustwording van deze patronen -op meer emotioneel niveau- werkt bevrijdend en maakt het mogelijk andere en gezondere keuzes te maken in het leven.

Psychodynamische therapie

In psychodynamische psychotherapie gaat het vooral om het beter leren voelen en begrijpen van wat er (onbewust) bij u van binnen leeft. Het gaat ook om ontdekken hoe verborgen gedachten en gevoelens een rol spelen in ons gedrag. We weten namelijk niet altijd wat ons beweegt. Nog moeilijker is het soms te weten wat ons doet haperen of blokkeren. Soms zijn we ons wel bewust van herhalingen, bijvoorbeeld: “Ik heb steeds ruzie met mijn bazen”, of “mijn relaties stranden altijd na een half jaar”.

Dat het ons niet altijd lukt zulke patronen te doorbreken, kan komen doordat we niet goed weten wat we precies van binnen voelen. Maar het kan ook zijn dat we wensen, gedachten en gevoelens die we zelf niet accepteren, bewust of onbewust weghouden voor onszelf en anderen, omdat ze bijvoorbeeld angst, schaamte, pijn of schuldgevoelens oproepen. Daardoor kan een conflict ontstaan tussen wat we eigenlijk willen en wat we in werkelijkheid doen. Of tussen ons werkelijke gevoel en wat we anderen laten zien. Het kan ook voorkomen dat ons verstand voortdurend iets anders zegt dan ons gevoel. En dat het ons niet lukt om verstand en gevoel op één lijn te krijgen. Dat kan leiden tot psychische spanningen en/of lichamelijke klachten.
Psychodynamische psychotherapie is bedoeld om u bewust te maken van deze conflicten, zodat u zichzelf op een dieper niveau beter leert kennen. Angst voor uw binnenwereld en heftige gevoelens neemt af en u maakt zich los van oude denk- en gedragspatronen die u niet meer dienen, met als resultaat minder spanning en meer keuzevrijheid.

In deze vorm van therapie geef ik u doorgaans geen huiswerk op waar ik in de volgende zitting naar vraag.
Een psychodynamische psychotherapie is vaak een langdurig proces.

Affect Fobie Therapie (AFT)

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven, helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn, bijvoorbeeld als we vrezen overweldigd te worden door wat we ervaren, of geleerd hebben dat emoties er niet mogen zijn. Dan kunnen we bang worden voor wat we voelen en een zogenoemde emotie- of affectfobie ontwikkelen. We trekken ons terug, vervreemden van anderen, durven niet meer kwetsbaar te zijn en missen plezier in ons leven. Doordat we onze gevoelens hebben weggestopt, verdwijnt ook onze spontaniteit. We krijgen last van spanning, onrust, een moe en uitgeput gevoel en vage lichamelijke klachten. We worden ontevreden over ons werk of onze relaties en durven niet voor onze belangen op te komen.
In zulke gevallen kan een therapie die focust op de angst voor gevoelens behulpzaam zijn. Affect Fobie Therapie heeft als doel te leren emoties weer toe te laten en te leren hanteren.
Vooral bij mensen die emotionele confrontaties uit de weg gaan, werkt Affect Fobie Therapie goed. Het geeft meer inzicht in patronen en helpt om zaken minder uit de weg te gaan.
De therapie is minder geschikt voor mensen die moeite hebben om hun impulsen te beheersen, als er sprake is van zware psychische problematiek of er ernstige beperkingen in het functioneren zijn (bv langdurig geen (vrijwilligers)werk hebben of geen sociaal netwerk).