Vergoeding

Heeft u een restitutiepolis? Dan krijgt u de behandeling meestal volledig vergoed, wanneer er sprake is van een diagnose die binnen de basisverzekering valt. Lees echter goed de voorwaarden van uw verzekeringspolis, want sommige zorgverzekeraars nemen in hun restitutiepolis beperkende voorwaarden op (dan is het mogelijk een combinatiepolis) of vergoeden slechts het ‘marktconforme tarief’ of het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Houd er rekening mee dat in ieder geval eerst uw eigen risico van minimaal €385,- wordt aangesproken, als uw zorgverzekeraar dit niet al voor andere zorgkosten had geïnd. Wanneer u zelf met de zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, telt dat bedrag.  Vanaf 01-01-2022 betaalt u uw eigen risico voortaan per kalenderjaar.

Heeft u een budget-, naturapolis of combinatiepolis? Dan moet u meestal tussen de 20% en 50% van de rekening zelf betalen. In het meest ongunstige geval kan dat €1000,- tot €4000,-  (bij een budgetpolis) per jaar zijn. Houd er ook hier rekening mee dat eerst uw eigen risico wordt aangesproken. Omdat er veel verschillende polissen zijn, kan ik hier alleen algemene uitspraken doen en zijn wijzigingen voorbehouden. Ik kan u hierover voordat we de behandeling starten (na het adviesgesprek) wèl specifieker voorlichten. Zie voor meer informatie over vergoedingen in de GGZ ook de website van de LVVP. Zie voor een overzicht van de ‘zuivere’ restitutiepolissen van 2024 de website van de contractvrije psycholoog.

Annuleren van een afspraak: Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur voor de afspraak kunt u kosteloos telefonisch of per email afzeggen. Voor afspraken die u minder dan 24 uur van tevoren afzegt of waarop u niet bent gekomen, breng ik u, ook in geval van overmacht, €70,- in rekening. 
Uw zorgverzekeraar vergoedt geen no show.